AJANKOHTAISTA

Paloturvallisuus

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on asuintalon turvallisuuden kannalta tärkeimpiä asioita. On syytä muistaa pelastuslain määräys, että joka huoneistossa on oltava asianmukainen palovaroitin. Palovaroittimen hankinta ja ylläpito on asukkaan vastuulla.

Laki määrää myös, että se, joka havaitsee palon eikä pysty sitä itse sammuttamaan, on velvollinen välittömästi ilmoittamaan vaarassa oleville, tekemään hätäilmoitus ja ryhtymään kykyjensä mukaan pelastustoimiin.

 

Hälytysajoneuvojen on päästävä kulkemaan tarpeeksi lähelle rakennusta. Uloskäytävät on pidettävä esteettöminä, ja uloskäytävien ovet on saatava auki ilman avainta. Liiallisen tavaran määrää huoneistoissa tulisi myös välttää, jotta palokuormat eivät kasvaisi kohtuuttoman suuriksi.

 

Taloyhtiöillä on oltava turvallisuushenkilöstö, joka velvollisuuten on laatia taloyhtiölle lain edellyttämä pelastussuunnitelma. Taloyhtiön on hyvä varata itselleen myös asianmukainen alkusammutuskalusto esim. porraskäytäviin asennettavin jauhesammuttimin. Erityistä tarkkaavaisuutta on syytä noudattaa tupakoinnin, remontoinnin tai jonkin muun paloriskiä lisäävän tekijän yhteydessä.

Vältä tulipalo

Tulipalo on helpompi ehkäistä kuin sammuttaa

 

 • Muista, että viimeinen sammuttaa aina kynttilät. Sammuta siis kynttilät aina, kun poistut pidemmäksi aikaa huoneesta. Polta kynttilöitä vain huoneessa, jossa on ihmisiä.
 • Pidä tikut ja tuikut pois lasten ulottuvilta. Älä jätä lasta tai lemmikkieläintä hetkeksikään yksin palavan kynttilän kanssa. Varoita lapsia kynttilä- ja tulitikkuleikkien seurauksista.
 • Tarkista palovaroittimesi toimintakunto kuukausittain – testinapista painamalla. Vain palovaroitin, jossa on toimiva paristo, hälyttää. Palovaroitin on pakollinen ja sen ainoa, oikea paikka on katossa.
 • Varaudu sammuttamaan! Pidä aina sammutuspeite tai käsisammutin käden ulottuvilla. Hätätilassa voit myös sammuttaa paksulla huovalla tai matolla. Mieti etukäteen, miten ja millä sammutat tulipalon.
 • Mieti ennalta, miten toimit tulipalotilanteessa ja mitä kautta pelastaudut. Opeta myös lapsille, miten tulipalon sattuessa tulee toimia.
 • Ilmoita tulipalosta hätänumeroon 112. Hätänumeroon soitettaessa ei suuntanumeroa tarvita, ei edes matkapuhelimella soitettaessa.

Jos tulipalo syttyy

 • Pelasta vaarassa olevat.
 • Sammuta palon alku, jos voit.
 • Poistu huoneistosta, sulje ovet perässäsi ja varoita muita.
 • Jos huoneessa on savua, ryömi. Lattianrajassa savua on vähemmän.
 • Mene ulos rappuja pitkin. Älä käytä hissiä, sillä voit jäädä loukkuun.
 • Sulkemalla ovet rajoitat savun ja palon leviämistä.
 • Soita hätänumeroon 112 – vasta turvallisesta paikasta.
 • Opasta palokunta paikalle ja järjestä sille esteetön reitti.
 • Mene etukäteen sovitulle kokoontumispaikalle.

Porrashuoneet

Kerrostaloissa porrashuone muodostaa yleensä ainoan varsinaisen poistumistien. Porrashuone toimii myös palokunnan pelastautumisreittinä. Tämän johdosta on erittäin tärkeää, ettei porrashuoneissa säilytetä yhtään mitään kuten lastenvaunuja, kynnysmattoja, viherkasveja yms.

 

Tulipalotilanteessa yleensä sähköt on poissa ja palokunta joutuu suorittamaan ns. savusukelluksen täysin pimeässä ja savuisessa porrashuoneessa ja pimeyden takia nojautumaan seiniin matkalla palavaan huoneistoon. Tälläisessä tilanteessa palomies saattaa törmätä porrashuoneeseen jätettyihin tavaroihin tai liukastua esim.kynnysmattoihin. Kaikki esteet ja vahinkotilanteet pelastustilanteessa hidastavat varsinaista pelastustyötä.  Toki porrashuoneeseen jätetyt tavarat on myös riski ilkivallalle ja ne voidaan helposti sytyttää tuleen (esim.lastenvaunut).

Turvatekijät

Kerrostaloissa porrashuone muodostaa yleensä ainoan varsinaisen poistumistien. Porrashuone toimii myös palokunnan pelastautumisreittinä. Tämän johdosta on erittäin tärkeää, ettei porrashuoneissa säilytetä yhtään mitään kuten lastenvaunuja, kynnysmattoja, viherkasveja yms.

 

Tulipalotilanteessa yleensä sähköt on poissa ja palokunta joutuu suorittamaan ns. savusukelluksen täysin pimeässä ja savuisessa porrashuoneessa ja pimeyden takia nojautumaan seiniin matkalla palavaan huoneistoon. Tälläisessä tilanteessa palomies saattaa törmätä porrashuoneeseen jätettyihin tavaroihin tai liukastua esim.kynnysmattoihin. Kaikki esteet ja vahinkotilanteet pelastustilanteessa hidastavat varsinaista pelastustyötä.  Toki porrashuoneeseen jätetyt tavarat on myös riski ilkivallalle ja ne voidaan helposti sytyttää tuleen (esim.lastenvaunut).

Säilytys

Kerrostalon porrashuoneessa ei saa säilyttää mitään tavaraa. Lastenvaunut, pulkat ja ulkolelut tuottavat palaessaan runsaasti myrkyllistä savua. Yksikin ilkivaltaisesti sytytetty lastenvaunu täyttää parissa minuutissa savulla koko porrashuoneen. Ja kuten edellä on mainittu, porrashuoneeseen jätetyt tavarat vaikeuttavat olennaisesti palokunnan pelastamis- ja sammutustyötä.

Tiedotus

Kerrostalon porrashuoneessa ei saa säilyttää mitään tavaraa. Lastenvaunut, pulkat ja ulkolelut tuottavat palaessaan runsaasti myrkyllistä savua. Yksikin ilkivaltaisesti sytytetty lastenvaunu täyttää parissa minuutissa savulla koko porrashuoneen. Ja kuten edellä on mainittu, porrashuoneeseen jätetyt tavarat vaikeuttavat olennaisesti palokunnan pelastamis- ja sammutustyötä.

Kodin paloriskit

Sähkölaitteet

 

Kunnossa olevat sähkölaitteet ovat oikein käytettyinä turvallisia. Viallisina tai väärässä paikassa ne saattavat aiheuttaa riskitilanteita ja tulipaloja.Kun havaitset jotain poikkeavaa laitteen toiminnassa, irrota se välittömästi pistorasiasta.

 

Jos sähkölaite syttyy palamaan, toimi nopeasti:

 

 • katkaise virta
 • pelasta paikallaolijat
 • hälytä 112
 • Voit myös yrittää sammutusta, mikäli mahdollista.

 

Sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella saat hillittyä paloa ja lisää aikaa pelastautumiseen. Pienellä vaivannäöllä voit välttää riskit.

 

Opettele tuntemaan laitteesi ja reagoi epänormaaliin toimintaan. Mieti ennakkoon miten toimit, jos sähkölaite syttyy palamaan.Pidä palovaroittimesi kunnossa, sillä sen hälytys voi pelastaa sinun ja perheenjäseniesi hengen.

 

Nämä ohjeet on koottu Turvatekniikan keskuksen (TUKES) sähkön paloturvallisuuden tutkimusohjelman aineistosta (www.tukes.fi).

Televisio

Televisio on vietävä huoltoon, jos kuvaan tai ääneen tulee vikaa, televisiosta tulee käryä tai voimakkaita hajuja. Huollata televisiosi myös, jos se on kaatunut tai pudonnut, laitteeseen on joutunut vettä tai muita nesteitä, steariinia tai muita vieraita esineitä.

 

 • television päälle ei saa sijoittaa kynttilää, kasveja, kukkamaljakoita tai muita tavaroita
 • tuuletusaukkoja ei saa peittää liinoilla
 • huolehdi ilmankierrosta television ympärillä; älä sijoita sitä liian tiiviiseen kirjahyllyyn
 • imuroi pöly television päältä ja tuuletusaukkojen ulkopinnoilta; sisäpuoliset huollot tai puhdistukset voi turvallisuussyistä tehdä vain sähköalan ammattilainen
 • vältä tärinää ja kolhuja siirtäessäsi televisiota
 • katkaise valmiusvirta yöksi ja kotoa poistuessasi
Kiuas

Kiuas voi sytyttää läheisyydessään olevat vaatteet.

 

 • älä ripusta pyykkejä kiukaan lähelle; tarkasta ennen kytkemistä, ettei mitään syttyvää ole jäänyt kiukaalle
 • huomioi asennettaessa suojaetäisyydet
 • täytä kivitila aina täyttöohjeen mukaan
 • korjauta rikkinäiset vastukset sekä temppuileva ajastin ja kytkimet
Kylmälaite

Kylmälaite voi kuluttaa sähköä kolminkertaisen määrän, jos riittävästä ilmankierrosta ja puhdistuksesta ei ole huolehdittu. Kuumana käyvään kylmälaitteeseen liittyy tulipalon riski.

 

 • huollata oikutteleva laite
 • imuroi säännöllisesti pölyt esimerkiksi sulatuksen yhteydessä; irrota aina pistotulppa työn ajaksi
 • huolehdi riittävästä ilmankierrosta
 • älä asenna laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lieden tai muun lämmönlähteen
Autolämmitin

Autolämmitin voi sytyttää auton palamaan. Tarkkaile sen kuntoa ja korjauta viat välittömästi.

 

 • kiristytä löystyneet liitokset ja vaihdata huonokuntoinen pistorasia sekä johdot vältä lian, veden ja suolan joutumista autolämmittimeen
 • korjauta tai vaihda vioittunut kellokytkin
 • sijoita sisätilanlämmitin riittävän etäälle auton pinnoista
 • käytä vain autokäyttöön valmistettua sisätilanlämmitintä
 • älä koskaan jätä johtoa roikkumaan tolppaan ilman, että se on kytketty auton pistorasiaan. Johdossa saattaa olla virta ja aiheuttaa hengenvaaran esim. leikkiville lapsille tai lemmikkieläimille.
Sähköpatterit
 • älä peitä lämmitintä
 • aseta siirrettävä lämmitin niin, ettei se milloinkaan kaadu
 • huolehdi, ettei lämmittimen päälle kaadu tai putoa mitään
 • älä sijoita huonekaluja liian lähelle sähköpatteria
 • korjauta rikkinäinen termostaatti

 

Sähköasennuksia saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Tarkkaile sähköasennusten kuntoa ja tarkastuta ne sähköalan ammattilaisella tarvittaessa. Asuinrakennuksen sähköasennusten määräaikaistarkastus ei ole pakollinen, suositeltava kylläkin. Asuinrakennusten tarkastusvälinä voidaan pitää 20-40 vuotta.

Pesukone

Pesukone on huollettava aina, kun sen toiminnassa, erityisesti ohjelmakoneistossa tai moottorissa esiintyy häiriöitä.

 

 • älä jätä konetta valvomatta sen käydessä; näin pienennät myös vesivahinkoja puhdista nukkasihti säännöllisesti
 • irrota pistotulppa käytön jälkeen
 • suojaa laite roiskevedeltä
Valaisimet

Valaisimet on pidettävä puhtaina ja palaneet sekä välkkyvät loistelamput kannattaa vaihtaa heti.

 

 • noudata halogeenivalaisimien asennus- ja käyttöohjeita; huomioi etäisyydet syttyviin materiaaleihin
 • älä vaihda valaisimeen suositustehoa suurempaa lamppua
Liesi, uuni ja mikroaaltouuni

Liesi, uuni tai mikroaaltouuni voi sytyttää palon kuumalle liedelle tai uuniin jääneestä ruuasta. Ennen syttymistä syntyy voimakasta savua, joka voi tappaa.

 

 • älä jätä liettä tai uunia päälle valvomatta
 • huolehdi aina, että kytket lämmöt pois lopetettuasi käytön
Silitysrauta

Silitysrauta ja muut pienlaitteet on syytä vaihtaa uuteen, kun toiminnassa havaitaan vikaa.

 

 • irrota aina pistotulppa, kun et käytä laitetta ja poistut sen luota
 • irrota laite pistorasiasta pitämällä kiinni pistotulpasta; älä vedä johdosta nykäisemällä
Jos sähkölaite syttyy
 • irrota pistotulppa pistorasiasta tai katkaise virta sähkötaulun pääkytkimestä
 • pelasta ensin ihmiset välittömästä vaarasta – myrkyllinen savu tainnuttaa ja tappaa
 • hälytä palokunta (112) turvallisesta paikasta
 • sammuta alkusammutusvälinein, esim. käsisammuttimella tai sammutuspeitteellä, jolloin saat lisäaikaa pelastautumiseen ja avun hälyttämiseen
 • vedellä voit myös yrittää sammuttaa; muista ensin irrottaa pistotulppa tai katkaista virta pääkytkimestä
 • poistu ajoissa paikalta ja sulje ovet ja ikkunat
 • opasta palokunta paikalle

Palovaroitin

Palovaroittimen toiminta perustuu tulipalossa muodostuvan savun varhaiseen havaitsemiseen, jolloin pelastautumiseen ja alkusammutukseen jää aikaa. Asuinhuoneistossa palavaa materiaalia on lähes kaikkialla. Pelkästään maton tai pöytäliinan palaminen tuottaa savua tappavan määrän.

 

Helsingissä menehtyy tulipalon uhrina joka vuosi 10-15 ihmistä. Vähintään puolet tulipalossa menehtyneistä olisi pelastunut mikäli palo olisi havaittu riittävän ajoissa.

Palovaroitintyypit

Palovaroittimia on malliltaan lukuisia erilaisia. Palovaroittimia on saatavana lisälaitteilla, kuten turvavalolla ja liiketunnistimella.

 

Yksittäisten paristokäyttöisten palovaroittimien lisäksi myynnissä on sarjaan ja verkkovirtaan kytkettäviä palovaroittimia, joiden toiminta on varmistettu paristoilla.

 

Palovaroittimista voidaan rakentaa kokonaisia palovaroitinjärjestelmiä, esimerkiksi murtohälytyslaitteisiin kytkettäviä ja johdottomia järjestelmiä.

 

Palovaroitinjärjestelmä voidaan hälytyksen sattuessa ohjelmoida soittamaan esimerkiksi naapuriin tai vartiointiliikkeeseen.

 

Lisäksi tulee huomioida että tavallinen palovaroitin ei reagoi pelkkään häkään. Tulisijalla varustettuihin asuinhuoneistoihin on mahdollista hankkia häkävaroitin.

 

Suomessa markkinoilla olevien palovaroittimien laatua valvotaan viranomaistoimin.

Palovaroittimen asennus

Asenna palovaroitin aina kattoon. Seinän yläosassa oleva palovaroitin ei reagoi syttyneeseen tulipaloon riittävän aikaisessa vaiheessa.

 

Palovaroitin asennetaan laitteen mukana tulevien kiinnitystarvikkeiden avulla. Palovaroittimen voi asentaa myös kunnollisella kaksipuoleisella teipillä, jos kiinnittäminen ruuveilla on mahdotonta.

 

Palovaroittimen tulisi sijaita vähintään puolen metrin päässä seinistä, ovi- ja ikkuna-aukoista, valaisimista ja muista esteistä.

 

Tutustu laitteen mukana tuleviin asennus- ja käyttöohjeisiin. Palovaroitinta ei tulisi sijoittaa keittiöön, pesuhuoneeseen, saunaan tai lähelle tulisijoja. Näissä tiloissa muodostuva ruoankäry, savu ja kosteus aiheuttavat turhia hälytyksiä.

Erityisryhmät

Erityisryhmille palovaroittimista on tehty erilaisia sovelluksia.

 

Vanhuksille palovaroittimen testaus ja pariston vaihto saattaa tuottaa ongelmia palovaroittimen sijainnin takia. Varoitin voidaan varustaa yksinkertaisella paristorasialla, joka voidaan sijoittaa sopivalle korkeudelle seinälle. Lisälaite sopii hyvin myös korkeisiin huonetiloihin.

 

Kuulovammaisille on olemassa erilaisia tärinä- ja valolaitteilla varustettuja palovaroittimia.

 

Kuulovammaisille on lisäksi tarjolla palovaroittimia, joiden hälytysäänen korkeutta voidaan muuttaa.

Sijoitus

Määräyksen mukaan asuinhuoneistoissa on oltava vähintään yksi palovaroitin. Vuoden 2010 alusta alkaen määräykset muuttuivat niin, että palovaroitin tulee olla jokaisessa kerroksessa ja jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden.

 

Useampia kerroksia käsittävässä asuinhuoneistossa on palovaroittimia oltava vähintään yksi palovaroitin kerrosta kohti.

 

Parhaimman suojan saa, kun asentaa palovaroittimen jokaiseen kerrokseen ja jokaiseen makuuhuoneeseen sekä eteiseen. Näin suojaa sekä ihmiset että reitin turvaan.

Huolto ja käyttö

Palovaroittimessa on painike toimintakoetta varten. Tämä toimintakoe on tehtävä joka kuukausi.

 

Palovaroittimeen kerääntyy pölyä, jolloin sen toimintavarmuus heikkenee. Palovaroitin puhdistetaan varovaisesti imuroiden vuosittain.

 

Palovaroitin on yleensä paristoilla toimiva laite. Palovaroitin ilmoittaa pariston tyhjentymisestä säännöllisin, lyhyin, varoitusäänin. Paristo on tällöin vaihdettava. Paristo vaihdetaan vuosittain.

 

Myytävänä on myös pitkäikäisiä 10 vuoden paristoja

Pelastuslain määräyksien velvoittavuus

Kaikissa asunnoissa on oltava palovaroitin. Vaatimus koskee myös vapaa-ajanasuntoja ja kesämökkejä. Palovaroittimen hankintavelvollisuus on asunnon haltijalla. Asunnon haltija vastaa palovaroittimen toimintakunnosta. Palovaroittimen toimintakunnosta vastaaminen tarkoittaa säännöllisten toimintakokeiden suorittamista ja palovaroittimessa olevan pariston vaihtoa.

 

Lisätietoja: www.piippaakosinulla.fi

Liitteet

Helsingin kaupungin pelastuslaitos: Turva-opas jokaiselle helsinkiläiselle

Tukes: Kodin sähkölaitteiston kunnossapito-opas